Rezultate Pacienti online

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor accesati linkul de mai jos!

Rezultate

Ghidul Pacientului pentru recoltarea produselor biologice

Pentru a ob?ine rezultate corecte ale analizelor medicale, produsele biologice trebuie s? fie recoltate 
?i transportate la laborator în anumite condi?ii.Unele produse biologice pot fi recoltate de pacient la domiciliu, altele de personalul medical, la domiciliul pacientului sau numai în laborator.În acest ghid sunt precizate condi?iile necesare pentru fiecare tip de produs biologic care poate fi analizat în laboratorul nostru.
 
1. Probe care se recolteaz? de pacient, la domiciliu.

URIN?

Pentru Examenul sumar de urin?

(biochimie ?i sediment)

• Recolta?i cca 15-20 ml din prima urin? de diminea??, într-un recipient de unic? folosin??, cu gâtul larg ?i cu capac care se închide etan? (furnizat de laborator sau achizi?ionat de la farmacie).

• Eticheta?i recipientul ?i înscrie?i numele, data ?i ora recolt?rii.

Pentru Urocultura cantitativ?

• Recolta?i din prima urin? de diminea?? sau la cel pu?in 3-4 ore de la ultima mic?iune, într-un recipient steril, cu gâtul larg ?i cu capac care se închide etan? (furnizat de laborator sau achizi?ionat de la farmacie).

• înainte de recoltare sp?la?i bine mâinile cu ap? ?i s?pun ?i usca?i-le.

• Dup? o toalet? local? riguroas? a organelor genitale externe cu ap? ?i s?pun, usca?i zona decontaminat? cu tampoane de tifon sterile

- la femeie: se usuc? prin ?tergere unic? din fat? spre spate Se recomand? introducerea unui tampon vaginal înainte de mic?iune pentru a preveni contaminarea urinii cu recre?ii vaginale.

- la b?rbat: decalota?i glandul pentru efectuarea toaletei locale.

• L?sa?i urina s? curg? pentru câteva secunde ?i apoi plasa?i recipientul sub jetul de urin?, astfel încât s? colecta?i "jetul mijlociu" de urin?. Astfel va sc?dea posibilitatea de contaminare a urinii cu microorganisme din uretra anterioar?.

• Recolta?i minim 20 ml de urin?

• Pentru sugar ?i copilul mic care nu are controlul voluntar al mic?iunii sau pentru al?i pacien?i necooperan?i la care recoltarea este dificil?,  se utilizeaz?  pungi de plastic sterile

autoadezive (se pot achizi?iona de la farmacie), o Decontamina?i ?i usca?i regiunea  genital? extern? ?i perineul

o Fixa?i în jurul vulvei sau penisului orificiul pungii de recoltare

o Transfera?i urina din punga de recoltare în recipientul de plastic cât mai repede dup? emisie, pentru evitarea contamin?rii cu flor? cutanat?. Face?i transferul cu o pipet? de unic? folosin??.

o în lipsa pungilor de plastic sterile, trebuie pândit momentul mic?iunii pentru a prinde proba într-un flacon cu gura larg?.

• Evita?i contactul interiorului sau marginilor recipientului de plastic cu pielea mâinilor, coapselor sau ariei genitale, pentru a sc?dea riscul de contaminare cu microorganisme comensale de pe piele.

• închide?i etan? capacul recipientului dup? recoltare.

• Eticheta?i recipientul ?i înscrie?i numele, data ?i ora recolt?rii.

• Aduce?i recipientul cu urin? la laborator în maximum 2 ore de la recoltare (dac? nu este posibil, se men?ine la frigider sau în geanta termoizolant? cu acumulatori de frig, din momentul

recolt?rii ?i pe durata transportului la laborator).

Pentru Doz?ri chimice cantitative din urin?

(exemplu: glucoza, creatinina, proteine, calciu, magneziu, sodiu, potasiu etc.)

• Recolta?i urina pe parcursul a 24 ore (ex. de la ora 6 diminea?a pân? a doua zi la aceea?i or?), într-un recipient curat de volum corespunz?tor. Recipientul cu urin? se p?streaz? de-a lungul celor 24 de ore la rece.

MATERII FECALE

Pentru COPROCULTUR?

Recolta?i din por?iunile cu aspect modificat (mucus, sânge, puroi) sau când acestea lipsesc se recolteaz? din locuri diferite cantit??i mici de materii fecale, din scaunul proasp?t emis spontan. Recoltarea se face dimineafi. • Utiliza?i coprorecoltoare cu mediu de conservare ?i transport (Ex. Cary Blair) prev?zute cu o linguri?? (furnizate de laborator). Aten?ie ! Produsul recoltat trebuie s? fie introdus în mediu. Nu se umple coprorecoltorul.

Eticheta?i recipientul ?i înscrie?i numele, data ?i ora recolt?rii.

Transporta?i coprorecoltorul cu produs cât mai rapid la laborator. Pe durata transportului se men?ine la temperatura camerei.

Pentru EXAMENUL COPROPARAZITOLOGIC

Utiliza?i coprorecoltoare f?r? mediu de con¬servare ?i transport (furnizate de laborator).

Recolta?i 3 probe în interval de 10 zile (deoarece ou?le, chi?tii sau larvele unor parazi?i se elimin? intermitent), preferabil din scaunul de diminea??. Dac? se recolteaz? seara, se p?streaz? recipientul cu proba la frigider pân? a doua zi diminea?a. Aten?ie ! Nu se umple coprorecoltorul.

Eticheta?i recipientul ?i înscrie?i numele, data ?i ora recolt?rii.

Transporta?i coprorecoltorul cu produs cât mai rapid la laborator. Pe durata transportului se men?ine la temperatura camerei.

SPUT?
Recolta?i diminea?a (în cursul nop?ii se adun? secre?ii mai abundente în tractul respirator);
Dup? periajul din?ilor, cl?ti?i energic gura cu ap? ?i expectora?i într-un recipient steril de unic? folosin?? (furnizat de laborator).
Aten?ie I Nu se recolteaz? saliv? ci secre?ia vâscoas? care provine din c?ile respiratorii (trahee, bronhii).
• Eticheta?i recipientul ?i înscrie?i numele, data ?i ora recolt?rii.
Transporta?i recipientul cu produs la laborator, în maximum 2 ore din momentul recolt?rii.
 
2. Probe care se recolteaz? de c?tre personalul medical, la sediul laboratorului sau la domiciliu
 
SÂNGE
Pentru a nu denatura rezultatele unor analize cum ar fi spre exemplu: glicemia, colesterolul sau trigliceridele:
Evita?i consumul unor alimente grase, dulciuri concentrate ?i alcool precum ?i efortil fizic intens ?i stresul în zilele care preced recoltarea.
Nu consuma?i alimente ?i lichide în diminea?a zilei în care se recolteaz? sângele.
Recoltarea sângelui se face diminea?a, d;ip? un repaus alimentar de 12 ore.
 
EXSUDAT FARINGIAN ?I LINGUAL
Recoltarea se face diminea?a, înainte de recoltare:
NU face?i toaleta cavit??ii bucale
NU be?i
NU mânca?i
NU fuma?i
(în mod excep?ional, se poate recolta la 3-4 ore dupa toaleta cavit??ii bucale sau inge;;tia de alimente)
 
SPERMOCULTURA – condi?ii de recoltare
Urinare înaintea recolt?rii
Sp?lare cu ap? ?i s?pun a mîinilor ?i penisului (b?rba?ii necircumci?i vor retrage pielea de pe gland ?i vor sp?la bine ?i zona prepu?ului).
Cl?tirea mîinilor ?i penisului cu ap?.
Nu se ?terge penisul cu prosop sau ?erve?ele de hîrtie.
Sperma se ob?ine prin masturbare, în nici un caz prin contact sexual (risc de contaminare cu flora microbian? a vaginului).
Sperma (toat? cantitatea) se colecteaz? în recipientul steril pus la dispozi?ie de c?tre laborator. Recipientul se deschide ?i se închide astfel încît s? nu fie atins interiorul recipientului sau al capacului cu mîna sau cu penisul.
Se închide bine recipientul, se noteaz? numele ?i ora recolt?rii. Dac? recoltarea nu are loc la laborator proba trebuie adus? în maxim 1 or?, recipientul fiind ?inut într-n buzunar cît mai aproape de corp.
Rezultatul se va elibera în trei zile lucr?toare din momentul prelu?rii probei de c?tre laborator
Not?: dac? este necesar? efectuarea ?i a unei spermograme concomitent cu o spermocultur? trebuie respectate condi?iile privitoare la perioada de abstinen?? ?i de recoltare.

Recoltarea se face dupa o perioad? de abstinen?? de min. 48 ore-max. 7 zile iar intervalul de timp dintre dou? recolt?ri este de min. 7 zile.

Proba se recolteaz? într-un recipient steril, de unic? folosin??, care se ob?ine de la laborator. Nu se folosesc prezervativele pentru colectare (pot modifica viabilitatea spermatozoizilor).

Se va recolta întreaga cantitate de sperm?. Nu se vor folosi lubrefian?i ?i nici metoda coitus interruptus-se poate pierde prima parte din ejaculat (care con?ine o mare concentra?ie de spermatozoizi) sau se poate produce contaminarea bacteriologica sau celular?.

Se vor respinge de la examinare probele de sperm? în urm?toarele situa?ii:

-nu s-a recoltat în recipient corespunz?tor

-nu este indeplinit? condi?ia de abstinen??

-nu s-a recoltat întreaga cantitate de ejaculat

-proba de sperm? a fost recoltat? extern ?i nu a fost adus? la laborator în maxim 20 minute de la recoltare ?i în condi?ii de temperatur? de aproximativ 37 grade Celsius.

 
SECRE?IE CONJUNCTIVAL?
Nu face?i toaleta fe?ei în diminea?a recolt?rii.
 
SECRE?IE VAGINAL? ?l SECRE?IE ENDOCERVICAL?
Repaus sexual 3 zile înainte de recoltare.
Nu face?i sp?laturi vaginale, doar toaleta extern?.
Nu se recolteaz? în timpul ciclului menstrual.
 
SECRE?IE URETRAL?
Nu urina?i diminea?a înaintea recolt?rii.
Se recolteaz? cu tampoane sterile, dup? masajul uretrei.
 
SECRE?IE PROSTATIC?
Nu urina?i diminea?a înaintea recolt?rii
Se recolteaz? cu tampoane sterile, dup? masaj prostatic (de c?tre medicul urolog, în clinica de profil).
 
SECRE?II PURULENTE (ABCESE, FURUNCULE, FOLICULIT?, ACNEE, PL?GI SUPRA-INFECTATE)
Nu aplica?i creme, lo?iuni sau pudr? cu anti-biotice pe zona din care se va face recoltarea
Se recolteaz? cu tampoane sterile sau cu ansa, dup? decontaminarea tegumentelor adiacente cu solu?ie antiseptic? ?i, dac? este nevoie, prin punc?ionarea colec?iei purulente cu acul steril.
 
Recoltarea probelor pentru examene microbiologice se efectueaz? înainte de administrarea chimioterapicelor anti-infec?ioase (antibiotice, antifungice) sau la 3-4 zile dupa tratament în cazul in care s-a început un tratament antiinfec?ios, se va recolta produsul înaintea administr?rii urm?toarei doze de chimioterapie.
Recipientele ?i instrumentarul utilizat pentru recoltare sunt sterile, de unic? folosin??.
Personalul laboratorului poart? în timpul recolt?rii ?i al prelucr?rii probelor echipament de protec?ie (halat ?i m?nu?i, masc?, dac? este necesar).
Camerele pentru recoltare sunt amenajate ?i dotate pentru a asigura intimitatea ?i confiden?ialitatea.
 

Forum discuții TERRA ASTER

 

forum terra aster

Social

  

ĂŽnscrie-te la Newsletter

Introduceti cuvintul ANTISPAM
Nume:
Email:

Galerie Foto