Rezultate Pacienti online

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor accesati linkul de mai jos!

Rezultate

Prezentare Terra Aster

Centrul Medical TERRA ASTER este o societate mixt? romano-german?, infiin?at? în 1996, având ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de specialitate, de înalt? calitate, fapt certificat prin acreditarea RENAR 17025 ob?inut? în anul 2003, certificarea ISO 9001:2001 ob?inut? în anul 2005 ?i acreditarea RENAR 15189 ob?inuta in anul 2007.

            Recunoscut drept cel mai mare centru medical privat din jude?, afirma?ie sus?inut? de cifra de afaceri în dinamica  ultimilor zece ani, precum ?i de faptul c?, începând cu anul 2000, când s-a încheiat primul contract cu CAS –Alba, Centrul Medical TERRA ASTER a fost ?i este primul furnizor pe cele dou? domenii care opereaz? (laborator de analize medicale ?i imagistic? medical?), acesta  este organizat pe urm?toarele departamente, respectiv domenii de activitate:

·      Medicin? de laborator:  biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, parazitologie.


·       Centru de radiologie ?i imagistic? medical?: - radiologie dentara, mamara, osoasa (ecografie, eco-doppler ?i interven?ional?, eco-doppler cord, radiografii pulmonare ?i osoase, mamografii, radiografii dentare, ortopantomografii
·       Consulta?ii medicale de specialitate: - alergologie -imonologie, cardiologie, chirurgie,endocrinologie, medicina intern? (prin CAS), medicina generala, medicina muncii, obstretica-ginecologie, oncologie,ortopedie,gastroenterologie, oncologie medicala, ecografie,  urologie, neurologie, pneumologie, psihiatrie, ORL, oftalmologie, pediatrie, psihologie (evaluare ?i consiliere psihologic?)
·       Medicina muncii - toata gama de investiga?ii ?i consulta?ii pentru angajare ?i controale medicale periodice
·       Servicii medicale complete Fi?e auto ?oferi profesionisti ?i amatori, fi?e ?coal? M.A.I., fi?e medicale port-arm?, Investiga?ii ?i consulta?ii pentru angajare, controale periodice  
·       Alte investiga?ii medicale paraclinice –  EEG, EMG, EKG, audiograma, probe func?ionale respiratorii
·       Servicii de între?inere-fitness - gimnastic? medical? cu asistenta specializat? ,program personalizat de fitness ?i între?inere corporal?, monitorizarea rezultatelor
·       Asisten?? medical? în regim abonament.

EXCLUSIV TERRA ASTER
Dexa Test osteoporoza Total body, Holter TA, Test efort, Holter EKG
- Dermatologie cosmetic? : biorevitalizare, peeling chimic, plasmolifting, mezoterapoe, injectare botox

      
     Asigurarea unui standard ridicat al activit??ii necesit?, pe lâng? dotarea adecvat?, ?i o structur? ?i nivel profesional ridicat al resursei umane. În acest sens compania are angaja?i un num?r de 45 speciali?ti medici, biologi, chimi?ti, tehnicieni ?i asisten?i medicali,  contracte de colaborare cu peste 30 de medici primari ?i speciali?ti care î?i desfa?oar? activitatea de baz? în Alba Iulia ?i centrul universitar Cluj Napoca .
 
     Suntem în  rela?ie contractual? cu CAS Alba ?i CASAOPSNAJ înc? de la înfiin?area acesteia, pentru anul 2015 având contract pentru analize de laborator, radiologie, DEXA ?i specialit??ile clinice boli interne ?i pediatrie.
 
     Încrederea cu care ne-a investit fiecare persoan? care a beneficiat de serviciile noastre se reflect? în cre?terea anual? a num?rului de pacien?i: de la 1379 de pacien?i ?i 23 de medici trimi??tori (1997) la 35269 pacien?i ?i 575 medici trimi??tori (2014), dintre care 24% de pacien?i acceseaz? anual serviciile oferite de noi prin CAS ?i 39% de pacien?i sunt fideli de peste 5 ani.
 
      Începând din anul 2003 suntem prezen?i ?i pe pia?a medical? a jude?ului Cluj unde am înfiin?at Centrul Medical TERRA MED,  firma cu obiect de activitate similar cu cel al societ??ii-mam?.
certificari terrra asterpersonal medical terra aster  cariera    

 

 

 

Forum discuții TERRA ASTER

 

forum terra aster

Social

  

ĂŽnscrie-te la Newsletter

Introduceti cuvintul ANTISPAM
Nume:
Email:

Galerie Foto