Rezultate Pacienti online

Pentru vizualizarea rezultatelor analizelor accesati linkul de mai jos!

Rezultate

Radiologie dentar?

În cadrul Centrului Terra Aster,  radiologia dentar? cuprinde radiologia dentar? intraoral? respectiv radiologia dentar? panoramic?.

Alba Iulia - Calea Mo?ilor nr.17A ;  L - V: 800 - 1900

RADIOLOGIE INTRAORAL? 

X-MIND DC -Aparat Roentgen Intraoral

radiografie_dentara_x-mind

     Noul generator X-MIND® DC func?ioneaz? la frecvente înalte si poten?ial constant, având ca rezultat, emisia de radia?ii X de înalt? calitate.
    Selectarea tensiunii radiografice (60 sau 70kV) sau a intensit??ii curentului radiografic (4 sau 8mA), permite ob?inerea unui diagnostic precis prin metoda radiologic? intra-oral?, cu o reducere de 35% a timpului de expunere, în compara?ie cu aparatele monofazate.
      Timer-ul poate controla dou? generatoare DC. Timpii de expunere extrem de redu?i (minim 0.02 secunde) sunt adecva?i radiologiei digitale cu senzori CCD, CMOS sau cu plac? de fosfor (in acest caz radia?ia este redusa cu 50% fa?? de cazul utiliz?rii filmelor radiologice de tip E).
      
      
Utilizând filme de tip F, doza de radia?ie este redus? cu 60% comparativ cu filmele de tip D.
      Tuburile generatoare X-MIND® sunt situate în partea din spate a monoblocului, asigurând o mai buna protec?ie pentru pacient, deoarece distan?a dintre spotul focal ?i piele este cu 50% mai mare fa?? de configura?iile clasice.
      
 
Timer-ul X-MIND
-controlat de microprocesor;
-timpul de expunere poate fi modificat ?i programat;
-un singur buton permite comutarea imediat? de la metoda radiologic? conven?ional? intra-oral? la metoda radiologic? digital?.
-butoane pre-programate pentru imaginile speciale.
Timpii de expunere ai sistemului X-MIND® DC sunt optimiza?i pentru a putea utiliza senzori digitali. Generatorul este compatibil cu toate sistemele imagistice digitale.

RADIOLOGIE PANORAMIC? 

CRANEX TOME CEPH Ortopantomograf-tomografie spiralata - Cea mai inteligent? unitate panoramic? spiralat? pentru sec?iuni transversale


Un generator de inalt? frecven?? impreun? cu func?ia compen­s?rii spinale ?i cu spot-ul focal de dimensiuni reduse garanteaz? calitatea excep?ionala a imaginilor realizate cu CRANEX TOME. Atât colimatorul primar cât ?i ecranul secundar opereaz? automat în conformitate cu programul selectat determinând u?urin?a utiliz?rii.Caracteristici revolu?ionare:

  • imagini de calitate superioar?;
  • rezultate clare ?i detaliate în cel mai scurt timp;
  • f?r? erori în radiografii;
  • timpul maxim de expunere este de 56 secunde;
  • expunerea repetat? este elimina?;
  • protec?ie radia?ii cu sorturi speciale de plumb;
  • utilizate ?i în cazul copiilor deoarece doza de radia?ii este mai scazut? cu pân? la 80% fa?? de alte aparate similare.

Cantitatea de radia?ie primit? este m?surat? în unit??i "rem".In mod uzual corpul nostru este expus zilnic la radia?ii din diferite surse naturale (radia?ii atmosferice, cosmice, interne ?i terestre) sau artificiale (cuptoare cu microunde, televizor monitor, telefoane celulare etc).

Tabel comparativ cu diferite tipuri de procedee radiologice ?i iradierea primit? .

Radigrafie Iradiere minim? (mrem)
Panoramic? 0.6 - 1.1
Teleradiografie 1.7
Articula?ii temporo mandibulare 0.2
Status dentar 1 - 1.5
Radiografie Bitewing 0.2 - 0.3
Torace  17
Radia?ii Naturale 360/an

       

 

 

 

 

 

imagini tomografice cranex

                              Metoda Imaginilor tomografice 

Timpi de expunere optimiza?i

11-24 secunde pentru ortopantomografii 

0,3-3,2 secunde pentru telecefalografii 

6-24 secunde pentru scanografii

14-56 secunde pentru tomografii

 

Forum discuții TERRA ASTER

 

forum terra aster

Social

  

ĂŽnscrie-te la Newsletter

Introduceti cuvintul ANTISPAM
Nume:
Email:

Galerie Foto